Duurzame mobiliteit

Elektrisch rijden staat als vorm van duurzame mobiliteit nu het meest in de belangstelling. Toch is het van belang om elektrisch rijden in de bredere context van alle mogelijke vormen van duurzame mobiliteit te zien. Rijden op waterstof, biobrandstoffen of groen gas wordt daarbij door veel mensen als beter alternatief gezien. Waterstof is immers net zo snel te tanken als benzine, toch?

Waterstof
Daar houden de voordelen wel ongeveer op. Allereerst is van belang dat waterstof gemaakt moet worden. Dat gebeurt doorgaans met een andere energiebron, zoals elektriciteit. Daarnaast is waterstof duur om te distribueren en op te slaan. Massaal rijden op waterstof gaat nog een enorme investering vergen. Van de waterstof wordt vervolgens in de brandstofcel van weer elektriciteit gemaakt om de elektromotor aan te drijven. Zo bezien is waterstof dus vooral een alternatieve vorm van energieopslag. Toch biedt waterstof op termijn grote kansen. Als we waterstof uit duurzame energie maken, kan rijden op waterstof vooral voor vrachtvervoer en lange afstanden een goed alternatief zijn. De technologie is er klaar voor, het is vooral de vraag wie groot durft te investeren in infrastructuur en bouw van voertuigen.

Biobrandstoffen
Rijden op biobrandstoffen leek lange tijd een aantrekkelijk alternatief voor fossiele brandstof. Het vergt immers weinig aanpassingen van de voertuigen en brandstofinfrastructuur. De brandstof kan dan een landbouwproduct zijn van een plant die met zonlicht en CO2 uit de lucht energie opslaat voor mobiliteit. Inmiddels is duidelijk geworden hoe desastreus de gevolgen van overschakelen op biobrandstof kunnen zijn. Een deel van de wereldwijde stijging van voedselprijzen is te verklaren uit de verdrukking van voedselproductie door biobrandstofproductie. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat biobrandstof een onevenreding beslag op water en grond legt.

Groen gas uit biomassa
Gas dat wordt gewonnen uit overtollige biomassa is wel interessant voor gerichte toepassingen. Vooral voor vrachtvervoer in afgelegen gebieden, kan lokale productie van groen gas nu al leiden tot een zinnige business case en daadwerkelijk duurzame mobiliteit. De keten van productie tot en met gebruik (well-to-wheel) is goed sluitend te krijgen, maar het is de vraag of biomassa voor massaal gebruik inzetbaar is.

Elektrisch rijden nu al een goed alternatief
Elektrisch rijden op batterijen heeft natuurlijk nadelen, maar is nu en waarschijnlijk het komend decennium de meest haalbare vorm van duurzame mobiliteit.

Plaats een reactie