Bijtelling Elektrische auto

START KEUZEHULP DIRECT AANVRAGEN

Voor 2021 is de fiscale bijtelling bij zakelijk gebruik van een elektrische auto 12%. Dit tarief is zeker voor een periode van 60 maanden. Ingangsdatum van deze periode is de 1e van de maand volgend op de maand dat de auto op kenteken is gezet. Wat veel mensen wel vergeten, is dat fiscale bijtelling gevolgen heeft voor eventuele toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Bijtelling verhoogt uw belastbaar inkomen, waardoor toeslagen lager kunnen worden.

 1. Fiscale aftrek: Elektrische auto’s worden vaak aangeschaft voor zakelijk gebruik. Een elektrische auto komt in aanmerking voor regelingen die de belastbare winst van een bedrijf verlagen.
 2. Investeringsaftrek is een regeling, waarbij een bedrijf een percentage van de investering van de winst af mag trekken voordat de belasting geheven wordt. Deze aftrek kan in 2021 oplopen tot ruim 15.000 euro, afhankelijk van het totaal bedrag aan investeringen.
 3. MIA (milieu investeringsaftrek) is een regeling waarbij de volledig elektrische auto (0 gram CO2 uitstoot) in 2021 in aanmerking komt voor een aftrek van 36% van het investeringsbedrag. Hier zit wel een maximum op. De aanschafprijs mag wel hoger zijn, maar de 36% kan maximaal over 50.000 euro berekend worden. Voor (plug-in) Hybride auto’s gelden andere voorwaarden en percentages. Let op: u moet binnen 3 maanden na bestelling van de auto een melding doen, niet na levering!

Hoe kan ik bijtelling berekenen?

In de volksmond noemen we het bijtelling, maar officieel is het de Regeling privégebruik auto van de werkgever. Een auto van de werkgever tot je beschikking hebben geeft financieel voordeel en wordt dus met een heffing op het salaris belast. Bijna iedereen weet wel van bijtelling, maar hoe werkt dit nu precies? En hoe wordt dit berekend? Hieronder een korte uitleg zodat je weet wat er gebeurt op je salarisstrook. Stel je hebt een bruto loon van 3.500 euro per maand. De werkgever stelt je een auto tot je beschikking met een nieuwwaarde van 25.000 euro. Deze auto is niet extra zuinig, niet ouder dan 15 jaar en je betaalt geen eigen bijdrage aan de werkgever. De bijtelling valt dan in de 22% categorie.

De loonberekening zonder bijtelling

 • Loon: €3.500
 • Loonheffing: €1.094
 • Netto loon: €2.416

De loonberekening met bijtelling
Voor de auto wordt 22% van de nieuwwaarde bij het inkomen opgeteld, waarna opnieuw de loonheffing wordt berekend:

 • Loon : €3.500
 • Bijtellling auto: €520 (25.000 x 22% : 12 maanden)
 • Totaal loon voor loonheffing: €4.020

Belastingberekening
Fiscaal gaat men er dan vanuit, dat je een inkomen hebt van €4.020 euro en daar de loonheffing op baseren:

 • Loon : €3.500
 • Loonheffing: €1.335
 • Netto loon: €2.165

Netto kost de auto je dus €1.335 – €1.094 = €241 euro per maand. Nu is dit de berekening waarbij geen enkele uitzondering van toepassing is. Dit is een voorbeeld berekening waarbij geen rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden, en zodanig alleen ter informatie en bedoeld voor uitleg over de regeling. Onze regering heeft echter de gewoonte allerlei verschillende regels in het leven te roepen. Wij proberen op deze website wat licht in de duisternis te laten schijnen.


Moet ik ook extra belasting betalen op een tweedehandse elektrische auto?

Dat er op bepaalde auto’s meer bijtelling zit dan op andere, dat weten we inmiddels. Maar hoe zit dat met tweedehands auto’s? Wat als je bijvoorbeeld een auto van een collega overneemt? Geldt dan dezelfde bijtelling of zijn er voordeligere opties?

Hoeveel is de bijtelling?
Voor auto’s zonder bijzondere regeling geldt een bijtelling van 22%. Gelukkig steunt de overheid de aanschaf en het gebruik milieuvriendelijke auto’s en geldt er daarom voor sommige auto’s een lagere bijtelling. Sinds 1 januari 2021 zijn die regels aangescherpt. Voor elke nieuwe auto – hoe zuinig ook – moet er nu een bijtelling betaald worden. Dat varieert tussen de 12% en 22%. Volledig elektrische auto’s aangeschaft voor 1 januari 2014 zijn kennen nog een 0 procent bijtelling tarief. De jaren daarna hebben we in Nederland ook nog een tarief van 4% gekend.

Lage bijtelling nieuwe auto’s
Als je een nieuwe en zuinige auto koopt, dan is je bijtelling lager dan 22%. Met een Alfa Romeo Mito en een Fiat 500 TwinAir heb je bijvoorbeeld maar 12% bijtelling. Deze lage bijtelling geldt voor 60 maanden. Deze maanden tellen ook door wanneer de auto van eigenaar wisselt. Neem je de auto van een collega over? Dan neem je de lagere bijtelling dus ook mee.

Voor welke auto’s geldt deze regeling
Nederland is het land van de uitzonderingen, dus geldt deze regel niet voor iedere auto. Heb je een auto met een lage bijtelling, dan geldt de korting voor 60 maanden, als hij na 30 juni 2012 op naam is gezet. Omdat er een overgangsregeling is, geldt dit ook voor de auto’s van voor die tijd. De regeling geldt voor de auto’s van voor 1 juli 2012 tot en met 2017. Daarna geldt voor deze auto’s de hoge bijtelling.

Nieuwe regels sinds 1 januari 2014
Sinds januari 2014 zijn de regels verder aangescherpt. Heb jij jouw lease auto voor 1 januari op naam laten zetten, dan geldt het lage percentage ook na januari nog voor die auto. Ook als hij later wordt overgedaan als een occasion geldt het lage tarief nog steeds, want ook voor deze auto’s geldt het tarief voor 60 maanden. Deze regeling is inmiddels verlopen en in 2021 kennen we het 12% tarief voor EV’s.


Bijtelling voor alle elektrische auto’s van de zaak

Stel u hebt een eigen bedrijf en u heeft meerdere auto’s waar u zelf mee rijdt: Pas dan op voor de valkuil dat u voor meerdere auto’s bijtelling moet berekenen. Voor elke auto waar u per jaar meer dan 500 km privé rijdt moet u namelijk bijtelling berekenen. Dit geldt alleen niet als u in de loop van een jaar een andere auto gaat rijden. In dat geval neemt u een gemiddelde waarde (naar rato) om de bijtelling te berekenen. Gebruikt u echter 2 auto’s tegelijk en rijdt u ook met beiden privé meer dan 500 km per jaar, dan moet u bijtelling berekenen over 2 auto’s.